Smittspridning genom användande av Dräger alkolås

Smittspridning genom användande av Dräger alkolås

Information från Dräger

Dräger har gjort en mikrobiologisk undersökning av vårt alkolås relaterat till smittspridning. Undersökningen visar att man efter att ha utfört ett utandningsprov i Dräger Interlock 5000/7000 (i likhet med andra Dräger-produkter för att mäta alkohol i utandningsluften, t ex Interlock XT) hittas endast de luftburna smittoämnena på det utbytbara munstycket.

Vid enhetens luftutlopp kan vissa hudbakterier hittas, vilka hamnat där genom hanteringen av enheten. Alkolåsets luftvägskanal, inklusive sensorerna där, värms före och under drift.
Detta innebär att fukt torkar omedelbart efter användning och skapar en miljö som är fientlig mot bakterier och virus. Den elektrokemiska sensorn värms också upp och är fylld med en syra för att utesluta bakterietillväxt också under munstycket.
Även när du använder funktionen ”bakåt-sug” kan det antas att spridningen av bakterier emellan olika användare effektivt kan förhindras genom utbyte av munstycket.

Rapport från Dräger, Tryck här

Vad ska vi tänka på som har flera förare på samma fordon?

För oss är säkerheten med ett alkolås monterat i sitt fordon något som vi alltid uppmanar till. Vi vill nu under rådande pandemi kunna hjälpa våra kunder att vidta vissa åtgärder.

  • Vi uppmanar att följa Folkhälsomyndigheten råd och riktlinjer.
  • Byt ut munstycket efter varje förare. Förvara nya munstycken till alkolåset i bilen.
  • Tvätta händer både före och efter nyttjade av gemensamt fordon.

Har ni tagit ett beslut att tillfälligt inaktivera utrustningen med fordon som har fler förare hjälper vi er självklart med det. Det är ett lättare arbete för våra tekniker och när det är dags att aktivera det igen görs det med enkelhet.

Kontakta oss för mer information och tidsbokning.