dräger alkolås efter rattfylleri

Rapport: Positiv utveckling för hälsa vid användande av alkolås efter rattfylleri

På uppdrag av Transportstyrelsen har VTI utvärderat systemet med alkolås efter rattfylleri, som trädde i kraft år 2012. Nu redovisas enkätstudien där 1100 frågeformulär har besvarats av personer som har alkolås och personer som inte har alkolås, men som alla har ett rattfylleribrott bakom sig. I sammanfattningen beskrivs de positiva delarna av VTI “Av de…
Read more