Rapport: Positiv utveckling för hälsa vid användande av alkolås efter rattfylleri

Rapport: Positiv utveckling för hälsa vid användande av alkolås efter rattfylleri

dräger alkolås efter rattfylleri

På uppdrag av Transportstyrelsen har VTI utvärderat systemet med alkolås efter rattfylleri, som trädde
i kraft år 2012.

Nu redovisas enkätstudien där 1100 frågeformulär har besvarats av personer som har alkolås och
personer som inte har alkolås, men som alla har ett rattfylleribrott bakom sig.

I sammanfattningen beskrivs de positiva delarna av VTI

“Av de som besvarat enkäten upplever de flesta en förbättrad hälsosituation ett tag efter rattfyllerihändelsen.
När vi jämför förändringar i alkoholkonsumtion från tiden strax före rattfyllerihändelsen med tiden med alkolås respektive utan körkort, kan vi också konstatera att respondenterna uppger att de dricker mer sällan eller aldrig, och när de dricker är det mindre mängd än tidigare. “

Bland annat konstateras att det är 27–38 procent som drack 2–3 gånger per vecka eller oftare vid tiden strax före rattfylleri. Respondenternas uppskattning av hur de druckit under perioden med alkolås respektive perioden utan körkort visar att det är 5–17 procent som drack 2–3 gånger per vecka eller oftare. Av respondenterna med alkolås 2 år har 34 procent inte druckit alls under alkolås-perioden, 17 procent av dem med alkolås 1 år och 10 respektive 20 procent av dem utan körkort har inte druckit alls under alkolåsperioden.

Vid anledning till att man inte valt att ansöka om alkolås för att få körkort med villkor svarar rapporten med följande siffror (man kunde ange flera svar:

64 procent: Det kostar för mycket att ha alkolås efter rattfylleri
37 procent: Har inget alkoholberoende/-missbruk, och vill inte bli “stämplad” med ett alkolås
26 procent: Klarar mig bra utan körkort

När utredningen även kontrollerade de svarandes användning av olika märken på alkolås så blev utfallet följande:

Det som vi tar till oss mest av rapporten handlar om information. Det är just därför vi gör det vi gör.

 Lite färre än 30 procent har upplevt proceduren att ansöka om alkolås som svår eller ganska svår. Att hitta ett serviceställe för alkolåset har bara cirka 10 procent upplevt som svårt eller ganska svårt.

Om du har tips på hur vi kan förenkla, förtydliga eller hjälpa till att bli bättre så hör gärna av dig!

Vill du läsa hela rapporten så hittar du den här: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1059198/FULLTEXT01.pdf

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.